Løken sølv

Sølv til Løkendrakten for han og henne.